dijous, 5 d’abril de 2018

Concurs de pintura ràpida a Balaguer

I CONCURS DE PINTURA RÀPIDA CIUTAT DE BALAGUER. 
Diumenge 22 d'abril de 2018. 

L’Escola d’art Ermengol, amb el suport de l’ajuntament de Balaguer, convoquen l’edició 2018 de Concurs de Pintura Ràpida Ciutat de Balaguer amb les següentsBASES1.Podran prendre part en aquest concurs tots els artistes que ho desitgin.
   La inscripció és gratuïta.2.El concurs se celebrarà el diumenge 22 d’abril de 2018,de les 9h a l es14h.3.La inscripció dels participants i el segellat de les teles tindrà lloc a l’Escola 
   Ermengol  a les 9,00 h del matí del diumenge 22 d’abril.4.El lliurament de les obres es farà a l’Escola Ermengol, carrer del Pont, 65. 
   Com a molt tard, a les 14.30h del mateix dia.5.La temàtica de la pintura serà el casc antic de la Ciutat de Balaguer.6.L'artista podrà escollir la modalitat i l'estil que desitgi, havent de realitza
   les obres INSITU.(S'ha de pintar al mateix lloc on es vol plasmar l'obra).7.Les mides de les obres seran com a mínim de15Fo equivalent  i la tela amb el fons en un sol color.8. En entregar els quadres hauran de portar la signatura tapada amb el paper que se’ls facilitarà quan segellaran la tela.9.Totes les obres presentades seran propietat dels autors, tret del 
  primer, segon i tercer premi,els quals restaran en propietat de 
   l’Ajuntament de Balaguer i de les entitats i/o empreses patrocinadores.

 

                    Els premis d’aquest any són:

        1r Premi, Ajuntament de Balaguer: 600 euros.
        2n Premi, Teixidó Associats300 euros
        3r Premi, Clínica Dental Balaguer 200 euros.10.El veredicte del jurat es donarà a conèixer el mateix diumenge,a les     
     17.30h.11. Totes les obres quedaran exposades, un cop entregades,a l’Escola Ermengol a partir del dia següent de la realització del concurs i pel periode de dues setmanes. A partir de llavors es podranretirar prèvia presentació del document acreditatiu. El dret de recollir-les caducarà al cap de trenta dies naturals. Passat aquest període quedaran en propietat de l’organització del premi12.El jurat estarà composat per persones de reconeguda trajectòria artística de la ciutat de Balaguer.13.L'organització es reserva el dret de resoldre qualsevol cas no previst en aquestes bases.14.El fet de participar en el concurs suposa la total acceptació de les bases i   la conformitat amb el veredicte del jurat.